Λόγω ανάπτυξης και επέκτασης των δραστηριοτήτων της και μετά από απαίτηση μεγάλου εταιρικού πελάτη, η εταιρεία μας τους τελευταίους μήνες δραστηριοποιείται στην πόλη της Λευκωσίας.

Οι ενέργειές της προσανατολίζονται στον κλάδο του Marketing και αναλαμβάνει την διεξαγωγή διαφημιστικών καμπανιών για λογαριασμό σημαντικών πελατών.

Υπό το πλαίσιο ανάπτυξης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων στελεχώνει άμεσα 5 νέες θέσεις στoυς ακόλουθους τομείς:

 • Νέα τμήματα marketing και επικοινωνίας.

Παρέχεται πλήρης και σταδιακή εκπαίδευση από εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας.

Ιδανικό προφίλ υποψηφίων:

 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
 • Πνεύμα ομαδικής συνεργασίας και ικανότητες λήψης πρωτοβουλιών
 • Ηλικίες από 20-35 ετών
 • Υποψήφιοι άμεσα διαθέσιμοι

συμπληρωση βιογραφικουAcceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 2mb.
_PNG__career
Phoenix BC

Καριερα

Λόγω ανάπτυξης και επέκτασης των δραστηριοτήτων της και μετά από απαίτηση μεγάλου εταιρικού πελάτη, η εταιρεία μας τους τελευταίους μήνες δραστηριοποιείται στην πόλη της Λευκωσίας.

Οι ενέργειές της προσανατολίζονται στον κλάδο του Marketing και αναλαμβάνει την διεξαγωγή διαφημιστικών καμπανιών για λογαριασμό σημαντικών πελατών.

Υπό το πλαίσιο ανάπτυξης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων στελεχώνει άμεσα 5 νέες θέσεις στoυς ακόλουθους τομείς:

 • Νέα τμήματα marketing και επικοινωνίας.

Παρέχεται πλήρης και σταδιακή εκπαίδευση από εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας.

Ιδανικό προφίλ υποψηφίων:

 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
 • Πνεύμα ομαδικής συνεργασίας και ικανότητες λήψης πρωτοβουλιών
 • Ηλικίες από 20-35 ετών
 • Υποψήφιοι άμεσα διαθέσιμοι

συμπληρωση βιογραφικουAcceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 2mb.
_PNG__career